Introduzzjoni għas-CFDs

Il-prodotti tal-Kuntratti għal Differenza ("CFDs") ġew żviluppati biex jippermettu lill-klijenti jgawdu l-benefiċċji kollha meta jkollhom pożizzjoni ta' stokk, ETF, forex jew komodità mingħajr ma jkunu sidien fiżiċi huma stess tal-istrument ta' bażi nnifsu. Il-klijent jidħol f'kuntratt għal CFD bil-prezz ikkowotat. Id-differenza bejn dak il-prezz u l-prezz ta' meta l-pożizzjoni tingħalaq titħallas bi flus kontanti, u dan wassal biex jissejjaħ "Kuntratt għal Differenza" jew CFD.

Jekk jogħġbok innota li meta jinnegozjaw CFDs il-klijenti jistgħu jitilfu l-kapital kollu tagħhom. Jekk jogħġbok kun konxju tar-riskji involuti.

Bis-CFDs il-klijenti jistgħu jixtru ("fit-tul") u jagħlqu l-pożizzjoni aktar tard billi jbiegħu. Inkella l-klijenti jistgħu jbiegħu ("bin-nieqed") u jagħlqu l-pożizzjoni aktar tard billi jixtru. Il-bejgħu bi prezz ogħla/aktar baxx mill-prezz tax-xiri jrendi qligħ/telf skont kif ikun il-każ.

Is-CFDs saru popolari matul dawn l-aħħar ftit snin u aħna nemmnu li dan se jkun aktar u aktar il-mod preferut ta' negozjar fis-swieq finanzjarji.

Is-CFDs jaħdmu bil-mod li ġej: minflok jixtri 1,000 sehem ta' Microsoft mingħand stockbroker, klijent minflok jista' jixtri 1,000 CFDs ta' Microsoft fil-Pjattaforma tan-Negozjar ta' Plus500. B'żieda ta' $5 għal kull sehem fil-prezz ta' Microsoft il-klijent CFD jirċievi qligħ ta' $5,000, daqslikieku kien xtara l-ishma attwali li huma nnegozjati fil-Borża.

Plus500 toffri CFDs b'ebda kummissjonijiet ta' senserija u b'rekwiżiti tal-marġni attraenti ħafna. Benefiċċji oħrajn ma jinkludu ebda tariffi tal-Borża u ebda Dazju. Ħafna mill-ineffiċjenzi tan-negozjar ta' ishma bażiċi fil-Borża jiġu eliminati. Jiġu evitati għal kollox l-ispjejjeż u d-dewmien tal-kunsinna fiżika tal-ishma, ir-reġistrazzjoni tagħhom u kwalunkwe tariffi taż-żamma jew tal-kustodja sigura magħmula minn intermedjarju finanzjarju. Il-benefiċċju ewlieni l-ieħor ta' negozjar ta' CFDs huwa l-fatt li l-klijenti jistgħu jinnegozjaw b'marġni permezz ta' ingranaġġ. In-negozjar ta' CFDs ifisser li l-klijenti jistgħu jinnegozjaw portafoll sħiħ ta' ishma, indiċijiet jew komoditajiet mingħajr ma jkollhom jimpenjaw ammonti kbar ta' kapital. Bl-istess eżempju t'hawn fuq, klijent li jixtri l-ekwivalenti ta' $50,000 f'ishma jintalab biss marġni inizjali ta' $1,000 għall-portafoll ekwivalenti ta' CFDs.

Kwalunkwe intitolamenti finanzjarji, bħal dividends, jiġu aġġustati għal flus kontanti, direttament fil-kont tad-detentur tas-CFDs. Madankollu, kwalunkwe drittijiet tal-vot li huma disponibbli għad-detentur ta' sehem f'ekwità mhumiex disponibbli għad-detentur ta' CFD ekwivalenti.

Dettalji sħaħ dwar il-Politika tal-Eżekuzzjoni tal-Ordnijiet tagħna jinsabu f'din il-link.