Is-CFDs huma strumenti kumplessi u jġorru riskju għoli li jitilfu l-flus malajr minħabba l-ingranaġġ. 72% ta’ kontijiet ta’ investituri fil-livell tal-konsumatur li tilfu l-flus meta nnegozjaw fis-CFDs ma’ dan il-fornitur. Għandek tikkunsidra jekk tifhimx kif jaħdmu s-CFDs u jekk tistax taffordja li tieħu rriskju għoli li titlef flusek.

Is-CFDs huma strumenti kumplessi u jġorru riskju għoli li jitilfu l-flus malajr minħabba l-ingranaġġ. 72% ta’ kontijiet ta’ investituri fil-livell tal-konsumatur li tilfu l-flus meta nnegozjaw fis-CFDs ma’ dan il-fornitur. Għandek tikkunsidra jekk tifhimx kif jaħdmu s-CFDs u jekk tistax taffordja li tieħu rriskju għoli li titlef flusek.

72% ta' kontijiet tal-konsumatur li qed jitilfu l-flus fis-CFDs.

Menù

Dwar Plus500™

Plus500 hija fornitur ewlieni tal-Kuntratti għad-Differenza (CFDs), li tipprovdi faċilitajiet tan-negozu fuq l-ishma, il-forex, il-komoditajiet, il-cryptocurrencies, l-ETFs, l-għażliet u l-indiċijiet flimkien ma' teknoloġija tan-negozju innovattiva.

Plus500 logo with fading reflection of the logo

Min Aħna

Il-pjattaforma tan-negozju ta' Plus500 hija offruta minn Plus500CY Ltd. Għaldaqstant, Plus500CY Ltd hija l-emittent u l-bejjiegħ tal-prodotti finanzjarji deskritti jew disponibbli f'din il-websajt. Plus500CY Ltd hija kumpanija bbażata f'Ċipru bl-uffiċċji tagħha f'Limassol. Il-kumpanija hija awtorizzata u regolata mill-Kummissjoni tas-Sigurtajiet u tal-Kambju ta' Ċipru (CySEC), bil-liċenzja numru 250/14, biex toffri Kuntratti għal Differenza (CFDs) f'diversi prodotti sottostanti. Il-kumpanija, li hija fornitur tas-CFDs, qiegħda tikber rapidament u attwalment toffri portafoll ta' aktar minn 2000 strument. Plus500CY Ltd hija sussidjarja ta' Plus500 Ltd; kumpanija kkwotata fis-Suq Ewlieni tal-Kumpaniji Kkwotati tal-Borża ta' Londra, u bis-sede tagħha f'Haifa.

Tagħrif dwar il-Kumpanija

Flus tal-Klijent

Meta tiftaħ kont, Plus500CY Ltd żżomm l-fondi tiegħek fuq bażi segregata, skont ir-regoli tal-flus tal-klijent tal-Kummissjoni tas-Sigurtajiet u tal-Kambju ta’ Ċipru.

Protezzjoni tal-Kapital tal-Klijenti

Fornitur ta' CFDs bl-Ogħla Klassifikazzjoni

Plus500 hija waħda mill-applikazzjonijiet tan-negozjar fis-CFDs bl-ogħla klassifikazzjoni fl-App Store ta’ Apple u Google Play għax hija tista' tinftiehem iżda hija potenti bid-diversi karatteristiċi avvanzati tagħha. Tinkludi wkoll CFDs dwar l-istrumenti finanzjarji l-aktar popolari.

L-Għanijiet u l-Viżjoni

L-Istrateġija Tagħna

Plus500 stabbilit pedament sod minn fejn tinsab f'pożizzjoni tajba sabiex tipprovdi t-tkabbir fil-ġejjieni. Il-prijoritajiet strateġiċi ta' Plus500 sal-lum iddifferenzjaw, u se jkomplu jiddifferenzjaw, lil Plus500 mill-kompetituri tagħha u huma fundamentali għas-suċċess ta' Plus500 fil-ġejjieni.

Inkomplu nakkwistaw Klijenti Ġodda u nżommu l-Klijenti Attivi

Il-marketing ta' Plus500 stess kien u se jkompli jkun il-forza wara t-tkabbir fil-Klijenti l-Ġodda fis-swieq attwali ta' Plus500 u f'ġurisdizzjonijiet ġodda potenzjali.

Dawn l-inizjattivi innovattivi tal-marketing jippermettu lil Plus500 li tiskjera riżorsi mmirati tal-marketing u li tiżviluppa kampanji tal-marketing effettivi ħafna permezz tal-monitoraġġ u l-kontroll tal-kost ta' akkwist ta' klijent abbażi ta' għodod analitiċi tad-data u algoritmi proprjetarji.

Inżidu l-volum tan-negozju minn Klijenti Attivi fil-Pjattaforma tan-Negozju

Il-fokus konsistenti ta' Plus500 fuq l-innovazzjoni, l-aqwa esperjenza tal-utent f'dan il-qasam u l-offerta ta' firxa wiesgħa ta' servizzi huma l-elementi ewlenin tal-attività li qed tiżdied tal-Klijenti Attivi fil-Pjattaforma tan-Negozju. L-enfasi kontinwa ta' Plus500 fuq l-innovazzjoni se tippermettilha li tkompli tkun waħda mill-pijunieri tas-suq, li jkomplu joħorġu /joffru strumenti finanzjarji ġodda li l-klijenti jixtiquhom, bħall-ekwitajiet ta' profil għoli, ikkwotati għall-ewwel darba.

Inżidu s-sehem tas-suq fil-ġurisdizzjonijiet eżistenti u nespandu f'ġurisdizzjonijiet ġodda

Plus500 biħsiebha żżid is-sehem tagħha tas-suq fil-ġurisdizzjonijiet fejn attwalment toffri s-servizzi tagħha u tespandi l-firxa ġeografika tagħha matul iż-żmien permezz tad-dħul f'ġurisdizzjoniiet ġodda fejn attwalment m'għandhiex klijenti u billi tiffoka fuq l-akkwist ta' Klijenti Ġodda minn swieq irregolati, b'mod partikulari dawk il-Klijenti Ġodda li huma residenti fil-pajjiżi tal-Ewropa tal-Punent.

Inkomplu mmexxu fl-innovazzjoni u r-Riċerka u l-Iżvilupp (“R&D”)

Sa mill-bidu nett, Plus500 għamlet enfasi sinifikanti fuq il-vantaġġ teknoloġiku li għandha u l-innovazzjoni kontinwa.

Il-Kumpanija tifhem il-ħtieġa li tiżviluppa u tiskjera strumenti finanzjarji ġodda u innovattivi bħala parti mill-istrateġija tagħha li tkompli tibni bażi ta' klijenti leali u attivi.

Plus500 hija kumpanija ewlenija fis-settur tas-CFDs fl-innovazzjoni ċellulari u s-sodisfazzjoni tal-klijenti.

Inkomplu ntejbu l-mudell operattiv tagħna sabiex inkattru l-prestazzjoni finanzjarja

L-investiment kontinwu fil-Magna tal-Marketing u l-iżvilupp tagħha se jagħtu l-kapaċità lil Plus500 li sseddaq aktar l-abilità tagħha li takkwista Klijenti Ġodda b'mod effiċjenti u b'mod kost-effettiv.

In-natura tat-teknoloġija proprjetarja ta' Plus500 tagħtiha l-kapaċità li tespandi f'żoni ġeografiċi ġodda mingħajr il-ħtieġa ta' preżenza fiżika f'dawk is-swieq, u b'hekk tillimita l-ispiża kapitali meħtieġa biex iżżid il-firxa ġeografika tagħha.

Il-Viżjoni Tagħna

Inkunu l-fornitur globali ewlieni tas-CFDs waqt li nkomplu mmexxu fit-teknoloġija u l-innovazzjoni, u nattiraw klijenti ġodda u eżistenti.

Punti ewlenin

Plus500 twaqqfet fl-2008. Il-Pjattaforma tan-Negozju tgħin lill-klijenti biex jinnegozjaw fuq il-movimenti tal-prezz tal-ishma, il-kriptomuniti, l-indiċijiet, il-komoditajiet, il-forex, l-ETFs u l-għażliet mingħajr ma jkollhom jixtru jew ibigħu l-istrument sottostanti.
 • 2008 Il-kumpanija oriġinali Grupp Plus500 twaqqfet, u nediet il-pjattaforma tagħha għan-negozjar onlajn ibbażata fuq il-PC.
 • 2009 Grupp Plus500 hija l-ewwel kumpanija fid-dinja li toffri CFDs fuq ishma mingħajr kummissjoni.
 • 2010 Grupp Plus500 tniedi verżjoni bbażata fuq il-web, biex utenti tal-Mac, Linux u smartphone jinnegozjaw onlajn.
 • Grupp Plus500 tintroduċi ETFs fil-portafoll tan-negozjar tagħha.
 • 2011 Grupp Plus500 għandha aktar minn 2,000,000 tranżazzjoni fix-xahar.
 • Grupp Plus500 tniedi l-ewwel applikazzjoni tal-iPhone u l-iPad li tippermetti li l-investituri jkollhom kontroll sħiħ il-ħin kollu.
 • Grupp Plus500 hija l-applikazzjoni għan-negozjar tas-CFDs bl-ogħla klassifikazzjoni fil-Ħanut tal-Applikazzjonijiet ta' Apple.
 • Grupp Plus500 tespandi l-portafoll internazzjonali tagħha billi toffri aktar minn 1000 stokk differenti minn firxa wiesgħa ta' swieq globali.
 • 2012 Grupp Plus500 tintroduċi l-applikazzjoni tagħha tal għal smartphones u tablets Android.
 • Grupp Plus500 tistabbilixxi l-għan li ssir il-kumpanija #1 għan-negozjar tas-CFDs fid-dinja.
 • 2013 Plus500 Ltd issir pubblika fit-taqsima AIM tal-Borża ta' Londra .
 • Grupp Plus500 tintroduċi l-ewwel Bitcoin CFD fid-dinja.
 • 2014 Frar 26 - Plus500 Ltd valutazzjoni tas-suq fit-taqsima tal-AIM tal-borża ta' Londra tilħaq $ 1,000,000,000 USD.
 • Introduzzjoni 'Waqfa Ggarantita'.
 • 2015 Grupp Plus500 ffirmat ftehim ta' sponsorship maċ-ċampjins Spanjoli tal-klabb tal-futbol Atlético de Madrid.
 • Marzu - Applikazzjoni tal-Windows tiżdied mal-applikazzjonijiet eżistenti tal-Android u l-iOS.
 • 2016 Plus500 iżżid s-CFDs fl-Għażliet u tintroduċi l-funzjoni rollover.
 • Il-Grupp Plus500 iniedi l-WebTrader il-ġdid, li huwa kompatibbli ma' apparat desktop u mobbli.
 • 2017 Il-Grupp Plus500 jiffirma ftehim ta' sponsorizzazzjoni importanti mal-“Plus500 Brumbies”, iċ-Ċampjins tal-2017 tal-Konferenza Awstraljana tas-Super Rugby.
 • 2018 L-ishma ordinarji ta' Plus500 Ltd huma kkwotati għan-negozju fis-Suq Ewlieni tal-Kumpaniji Kkwotati tal-Borża ta' Londra.
 • Plus500 Ltd tingħaqad mal-indiċi UK FTSE 250 ta' kumpaniji ta' daqs medju ewlenin ikkwotati fil-borża.
 • 2019 Plus500 iżżid firxa wiesgħa ta' karatteristiċi avvanzati fl-użu taċ-ċarts għall-analiżi teknika, inklużi ħafna indikaturi u għodod tat-tpinġija.
 • 2020 Il-Grupp Plus500 Group jiffirma ftehimiet ta' sponsorizzazzjoni maċ-ċampjins Żvizzeri tas-Super League, il-klabb tal-futbol BSC Young Boys, iċ-ċampjins tal-Polonja, il-klabb tal-futbol Legia Warszawa u ma' Atalanta B.C., potenza li qed tissaħħaħ fil-futbol Taljan u internazzjonali.

Plus500CY Ltd hija awtorizzata u regolata mill-Kummissjoni tas-Sigurtajiet u l-Kambju ta’ Ċipru (250/14).
Plus500CY Ltd hija kumpannija rreġistrata f'Ċipru (Kumpanija Nru HE 333382) li tispeċjalizza fil-Kuntratti għal Differenza (CFDs) fil-komoditajiet, ishma, muniti u indiċijiet.

Indirizz tal-Uffiċċju

Plus500CY Ltd, 169-171 Arch. Makarios III Avenue, Cedars Oasis Tower, Floor 1, 3027, Limassol, Cyprus

Proċess tal-Ilmenti

Billi CySEC hija ditta rregolata, aħna obbligati li nistabbilixxu proċeduri interni biex nieħdu ħsieb l-Ilmenti tal-Klijenti malajr u b’mod ġust. Tista’ tibgħat kwalunkwe ilment li jista’ jkollok fir-rigward tas-servizzi pprovduti minn Plus500CY Ltd permezz tal-paġna ikkuntattjana fuq il-websajt tagħna, indirizzat lid-Dipartiment tal-Appoġġ għall-Klijenti. Din il-paġna hija disponibbli wkoll permezz tal-menu “Għajnuna” fil-Pjattaforma tan-Negozjar Plus500. Jekk jogħġbok kun żgur li tinkludi l-kelma “Ilment” fil-qasam Suġġett tal-formula ‘Ikkuntattjana’.

Aħna ngħarrfuk bil-miktub li nkunu rċevejna l-Ilment tiegħek minnufih kif nirċevuh. Iktar informazzjoni fuq il-Proċeduri biex nittrattaw l-Ilmenti tista’ ssibha fil-Klawżola 32 tal-Ftehim tal-Utent.

Komunikazzjoni mingħand klijenti u approċċi mhux mixtieqa

Biex jikkomunikaw ma' Plus500, il-klijenti għandhom jimlew il-formola disponibbli fil-paġna “Ikkuntattjana” (il-"Formola għat-Talbiet"). Wara s-sottomissjoni tal-Formola għat-Talbiet, ir-rispons ta' Plus500 jintbagħat permezz ta' ittra elettronika direttament lill-indirizz elettroniku li l-klijent kien speċifika fil-Formola għat-Talbiet.
L-ittri elettroniċi biss li jaslu jew mid-dominju plus500.com jew mid-dominju plus500.com.cy huma komunikazzjonijiet elettroniċi leġittimi minn Plus500. Kwalunkwe ittra elettronika oħra li tallega li hija minn Plus500 titqies bħala frodulenti.

Ċarts finanzjarji 3D fuq tablet

Is-Sħab Tagħna

Għandek bżonn l-Għajnuna?
Appoġġ 24/7