Liema strumenti tan-negozju toffri?

Plus500 toffri CFDs ta' aktar minn 2000 strument finanzjarju, inklużi l-Ishma, il-Forex, l-Indiċijiet, il-Kriptomuniti, il-Komoditajiet,l-ETFs u l-Għażliet.

Ishma - magħrufa wkoll bħala stokks jew ekwitajiet, jirrappreżentaw unitajiet li fihom jiġi maqsum il-kapital ta' kumpanija għall-iskopijiet ta' investiment u sjieda. Meta tinnegozja s-CFDs tal-Ishma, inti tgawdi l-benefiċċji kollha talli għandek interess fil-moviment tal-prezz tas-sehem, mingħajr m'għandek bżonn ta' sjieda b'mod fiżiku. Il-pjattaforma tan-negozju ta' Plus500 tippermettilek li permezz tas-CFDs tinnegozja l-ishma nnegozjati bl-aktar mod attiv fid-dinja.

Forex - huwa s-suq tal-kambju għan-negozjar tal-valuti. Meta nirreferu għan-negozjar tas-CFDs tal-Forex, aħna nirreferu għall-iskambju ta' valuta għal oħra bi prezz tal-kambju miftiehem. Sabiex jitwettaq il-kummerċ barrani u n-negozju, jeħtieġ li jiġu skambjati l-valuti, għaldaqstant mhijiex sorpriża li s-suq tal-Forex huwa l-akbar suq fid-dinja. Ma' Plus500, tista' tinnegozja s-CFDs ta' wħud mill-pari FX (Forex) l-aktar popolari.

Indiċijiet - l-indiċi tal-istokks huwa statistika li tirrifletti l-valur kompost ta' grupp ta' stokks. L-istokks elenkati fi ħdan indiċi jkollhom karatteristiċi simili bħan-negozjar fl-istess borża, jinsabu fl-istess industrija, għandhom kapitalizzazzjonijiet tas-suq komparabbli, eċċ. L-indiċijiet ewlenin fid-dinja huma disponibbli għan-negozjar permezz tas-CFDs għand Plus500.

Kriptomuniti (Il-Kripto) – tirreferi għal valuti diġitali li ġeneralment jużaw netwerk deċentralizzat ta' kontroll (tipikament it-teknoloġija blockchain) f'kuntrast mal-valuti konvenzjonali, li jinħarġu u jiġu ġestiti mill-banek ċentrali. Sa mill-introduzzjoni tagħha fl-2009, il-Bitcoin - l-ewwel Kriptomunita tad-dinja - għaddiet minn żieda meteorika fl-adozzjoni u l-popolarità, kif ukoll volatilità għolja (jiġifieri żidiet b'mod qawwi u waqgħat). Il-kompetituri ewlenin tal-Bitcoin, magħrufa bħala altcoins, jinkludu l-Ethereum, il-Litecoin, il-Bitcoin Cash ABC u r-Ripple XRP. L-ipprezzar tal-kriptomuniti jinkiseb mill-iskambji ta' kriptomuniti speċifiċi, u l-valur tagħhom huwa ddenominat f'Dollari Amerikani. Ma' Plus500, inti tista' tinnegozja s-CFDs ta' wħud mill-Kriptomuniti l-aktar popolari fid-dinja.

Komoditajiet - huma assi iebsa li jvarjaw mill-qamħ għad-deheb għaż-żejt, u minħabba li hemm tant minnhom, huma miġbura flimkien fi tliet kategoriji ewlenin: l-agrikoltura, l-enerġija u l-metalli. Il-komoditajiet huma nnegozjati min-negozjanti fi skambju miftuħ. Dak ifisser li l-prezzijiet jinbidlu kuljum. Il-komoditajiet tal-futuri huma ftehim għax-xiri jew il-bejgħ ta' komodità f'data speċifika fil-futur, bi prezz speċifiku. Bħall-prezz tal-banana għand il-ħanut tal-merċa, il-prezzijiet tal-komoditajiet jinbidlu fuq il-bażi ta' kull ġimgħa jew anki ta' kuljum. Il-komoditajiet ewlenin tad-dinja huma disponibbli għan-negozjar permezz tas-CFDs għand Plus500.

ETFs - (Fondi Nnegozjati fil-Borża) - huma fondi li jsegwu l-indiċijiet u l-komoditajiet bħan-NASDAQ-100 Index, S&P 500, Dow Jones, Gold eċċ. L-ETFs jirreplikaw il-prestazzjoni tas-swieq tal-indiċijiet u l-komoditajiet. L-ETFs jinnegozjaw bħal stokks komuni u jġarrbu avvenimenti bħal qsim ta' azzjonijiet u distribuzzjonijiet tad-dividendi. Ma' Plus500, tista' tinnegozja permezz tas-CFDs ta' wħud mill-ETFs l-aktar popolari fid-dinja.

Għażliet - huma kuntratti li permezz tagħhom il-bejjiegħ jagħti lix-xerrej id-dritt, imma mhux l-obbligu, li jixtri jew ibiegħ numru speċifikat ta' unitajiet tal-assi sottostanti bi prezz predeterminat (“Prezz tal-Eżerċitar”) f'perjodu ta' żmien stabbilit (sad-data tal-iskadenza msemmija). Ix-xerrej għandu l-għażla li jixtri (“Call”) jew ibiegħ (“Put”) l-assi sottostanti. Il-fatturi li jiddeterminaw il-prezz tal-Għażla jinkludu, fost l-oħrajn: id-differenza bejn il-prezz kurrenti u l-prezz tal-eżerċitar.
Ma' Plus500, tista' tinnegozja permezz tas-CFDs Għażliet tal-Indiċijiet bi prezzijiet tal-eżerċitar varji li huma l-aktar rilevanti għar-rata tal-indiċi sottostanti.

Jekk jogħġbok innota li d-data tal-ingranaġġ u l-marġni kif ukoll id-disponibilità tal-istrumenti msemmija hawn fuq jistgħu jvarjaw skont ir-reġjun tiegħek.

Biex tara l-lista sħiħa tal-istrumenti, jekk jogħġbok segwi din il-link.

Ma sibtx tweġiba għall-mistoqsija tiegħek? Ikkuntattjana!
E-mail

Is-CFDs huma strumenti kumplessi u jġorru riskju għoli li jitilfu l-flus malajr minħabba l-ingranaġġ. 76.4% ta’ kontijiet ta’ investituri fil-livell tal-konsumatur li tilfu l-flus meta nnegozjaw fis-CFDs ma’ dan il-fornitur. Għandek tikkunsidra jekk tifhimx kif jaħdmu s-CFDs u jekk tistax taffordja li tieħu rriskju għoli li titlef flusek.