X'tip ta' dokumenti jkolli bżonn nibgħat?

Qabel klijent ikun jista' jinnegozja magħna għall-ewwel darba b'kont ġdid (anki meta preċedentement kellu kont), jeħtieġ li nwettqu verifika tal-identità u l-indirizz residenzjali. F'xi ġurisdizzjonijiet l-identità tiegħek tista' tiġi vverifikata elettronikament, waqt li f'oħrajn inti tkun meħtieġ tipprovdi ċerti dokumenti. Barra minn hekk, bħala parti mill-proċess tad-diliġenza dovuta, inti tista' tkun meħtieġ tipprovdi prova tal-verifika residenzjali tiegħek u ċerta informazzjoni rigward il-metodu tal-ħlas li tixtieq tuża biex tiffinanzja l-kont tiegħek.

Ir-rekwiżiti tagħna għall-verifika tal-identità jistgħu jinkludu dawn li ġejjin:

 1. Dokument tal-Identifikazzjoni (ID) maħruġ mill-gvern li jkun fih l-informazzjoni kollha li ġejja:
  1. Ritratt
  2. In-numru tal-identità
  3. L-isem sħiħ
  4. Id-data tat-twelid
  5. Id-data tal-iskadenza
 2. Dokument ta' verifika residenzjali, li juri ismek u l-indirizz b'mod sħiħ. Id-dokument ta' verifika residenzjali għandu jinħareġ minn istituzzjoni finanzjarja, kumpanija ta' utilità, aġenzija tal-gvern jew awtorità ġudizzjarja u jista' jkun wieħed minn dawn li ġejjin:
  • rendikont bankarju,
  • rendikont tal-karta tal-kreditu,
  • kont tad-dawl,
  • kont tal-ilma jew tal-gass,
  • kont tat-taxxa tal-kunsill,
  • ittra tat-taxxa,
  • kont tat-telefon,
  • kont tas-servizzi tat-televiżjoni, jew
  • kont tal-internet.
 3. Verifika tas-sors tal-fondi tiegħek. Biex tagħti prova li inti s-sid leġittimu tal-fondi ddepożitati fil-kont tan-negozju tiegħek ta' Plus500, inti tista' tintalab tipprovdi kopja jew skenn ta' wieħed jew aktar mid-dokumenti li ġejjin (skont il-metodu tal-ħlas użat): il-parti ta' quddiem tal-karta tad-debitu/tal-kreditu tiegħek, jew rendikont bankarju/tal-karta tal-kreditu.
Ma sibtx tweġiba għall-mistoqsija tiegħek? Ikkuntattjana!
E-mail

Is-CFDs huma strumenti kumplessi u jġorru riskju għoli li jitilfu l-flus malajr minħabba l-ingranaġġ. 80.5% ta’ kontijiet ta’ investituri fil-livell tal-konsumatur li tilfu l-flus meta nnegozjaw fis-CFDs ma’ dan il-fornitur. Għandek tikkunsidra jekk tifhimx kif jaħdmu s-CFDs u jekk tistax taffordja li tieħu rriskju għoli li titlef flusek.