Għaliex għandi bżonn intella' l-ID bir-ritratt tiegħi u dokumenti oħra?

Skont l-obbligi legali u regolatorji tagħna, Plus500 hija meħtieġa tivverifika l-identità u l-indirizz residenzjali tiegħek, li għalihom ID bir-ritratt u informazzjoni u/jew dokumentazzjoni dwar ir-residenza jistgħu jkunu meħtieġa.
Meta tiftaħ kont ma' Plus500 inti taqbel li tkun konformi mal-liġijiet u r-regolamenti kollha applikabbli kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, inkluż, imma mhux limitat għal, ir-rekwiżit li tipprovdi provi sodisfaċenti tal-identità tiegħek, l-indirizz residenzjali, is-sors tal-fondi, eċċ. Plus500 ma tistabilixxix relazzjoni ta' negozju ma' individwu sakemm l-identità u l-indirizz residenzjali tal-klijent ikunu vverifikati b'suċċess u/jew id-dokumenti kollha meħtieġa jkunu waslu u ġew ivverifikati. Dan biex nipproteġu kemm lilek u lilna mill-frodi kif ukoll biex inħarsu l-privatezza tiegħek, u għaldaqstant dan huwa parti mill-proċess standard tagħna tad-diliġenza dovuta. Plus500 tirriżerva d-dritt tagħha li timponi rekwiżiti addizzjonali tad-diliġenza dovuta fejn ikun meħtieġ.

Ma sibtx tweġiba għall-mistoqsija tiegħek? Ikkuntattjana!
E-mail

Is-CFDs huma strumenti kumplessi u jġorru riskju għoli li jitilfu l-flus malajr minħabba l-ingranaġġ. 80.5% ta’ kontijiet ta’ investituri fil-livell tal-konsumatur li tilfu l-flus meta nnegozjaw fis-CFDs ma’ dan il-fornitur. Għandek tikkunsidra jekk tifhimx kif jaħdmu s-CFDs u jekk tistax taffordja li tieħu rriskju għoli li titlef flusek.