X'inhuma r-riskji involuti fin-negozjar tas-CFDs?

Hemm għadd ta' riskji involuti fin-negozju tas-CFDs. Dawn ir-riskji jistgħu jwasslu għal eżiti finanzjarji sfavorevoli għalik. Il-monitoraġġ tar-riskji kollha assoċjati man-negozju tiegħek huwa r-responsabilità tiegħek.
M'għandekx tuża s-servizzi tagħna sakemm ma tifhimx b'mod sħiħ il-prodotti finanzjarji, u l-benefiċċji u r-riskji assoċjati magħhom. Uħud mir-riskji assoċjati mal-użu tal-faċilitajiet tan-negozju tas-CFDs tagħna jinkludu:

  • Il-volatilità tas-suq
    Is-swieq huma soġġetti għal ħafna influwenzi li jistgħu jirriżultaw fi fluttwazzjonijiet rapidi fil-prezz. Minħabba din il-volatilità tas-suq, m'hemmx tranżazzjoni tas-CFDs disponibbli permezz tal-pjattaforma tan-negozju tagħna li tista' titqies bħala "bla riskju". Minħabba l-livelli potenzjali tal-volatilità fis-swieq, huwa rrakkomandat li inti timmonitorja mill-qrib it-tranżazzjonijiet tiegħek il-ħin kollu. Pereżempju: il-valur tal-investimenti ddenominati f'muniti barranin ikunu affettwati kemm mill-bidliet fir-rati tal-kambju kif ukoll fil-moviment tas-suq.
  • Ir-Riskju tal-Kontroparti
    Minħabba li qiegħed tinnegozja magħna bħala l-kontroparti għal kull tranżazzjoni, inti jkollok skopertura magħna fir-rigward ta' kull tranżazzjoni. Fil-każijiet kollha, inti dipendenti fuq l-abilità tagħna li nissodisfaw l-obbligi tagħna lejk taħt it-termini ta' kull tranżazzjoni. Dan ir-riskju xi drabi huwa deskritt bħala r-riskju tal-kontroparti.
  • Ir-Riskju tal-Ingranaġġ
    In-negozju tas-CFDs jinvolvi grad għoli ta' ingranaġġ. Tista' tagħmel nefqa fuq marġni inizjali relattivament żgħir li jiżgura skopertura sinifikament akbar għal assi sottostanti. L-użu tal-ingranaġġ ikabbar id-daqs tan-negozju tiegħek, u għalhekk il-gwadann potenzjali tiegħek u t-telf potenzjali tiegħek huma mkabbra ugwalment. Inti għandek timmonitorja mill-qrib il-pożizzjonijiet miftuħa tiegħek kollha.

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokument ‘Żvelar tar-Riskju’ disponibbli fil-websajt ta' Plus500 għal deskrizzjoni ddettaljata tar-riskji involuti fin-negozju tas-CFDs.

Ma sibtx tweġiba għall-mistoqsija tiegħek? Ikkuntattjana!
E-mail

Is-CFDs huma strumenti kumplessi u jġorru riskju għoli li jitilfu l-flus malajr minħabba l-ingranaġġ. 76.4% ta’ kontijiet ta’ investituri fil-livell tal-konsumatur li tilfu l-flus meta nnegozjaw fis-CFDs ma’ dan il-fornitur. Għandek tikkunsidra jekk tifhimx kif jaħdmu s-CFDs u jekk tistax taffordja li tieħu rriskju għoli li titlef flusek.