Marġnijiet

Ingranaġġ

It-terminu ingranaġġ jintuża meta bidla żgħira fil-prezz tal-assi ta' bażi tas-CFD jitkabbar f'bidla akbar sabiex is-CFD toffri dħul "aċċelerat". Ingranaġġ ta' "10%" (jew 1:10) ifisser li jekk il-prezz tal-assi ta' bażi jinbidel b'1% il-prezz tas-CFD jinbidel b'10%. Il-Pjattaforma tan-Negozjar turi l-ingranaġġ fuq kull strument fil-link tad-"dettalji" assoċjata ma' kull CFD. L-ingranaġġ huwa teknika għall-multiplikazzjoni tal-qligħ, iżda jista' wkoll jimmultiplika t-telf.

Jekk jogħġbok innota li hekk kif jiżdied l-ingranaġġ, il-bidliet żgħar fil-prezz fl-assi ta' bażi jitkabbru u l-ammont tal-marġni meħtieġ huwa probabbli li jiġi affettwat ukoll.

Appell ta' Marġni

Il-livell tal-marġni ta' manteniment huwa l-ammont minimu ta' ekwità li għandu bżonn klijent biex iżomm pożizzjoni miftuħa. Jekk l-ekwità tiegħek tinżel taħt l-ammont minimu, allura, Plus500 awtomatikament teżegwixxi appell (sejħa) ta' marġni tan-negozju u tagħlaq kull pożizzjoni miftuħa sakemm l-ekwità tal-kont tiegħek jaqbeż il-livell tal-marġni tal-manteniment meħtieġ .

F'xi ċirkostanzi mhux ser iseħħ Appell għall-Marġni jekk l-Ekwità tiegħek taqa'taħt ir-Rekwiżit tal-Marġni. Dan huwa għaliex Plus500 jista' jagħti xi żmien addizzjonali lin-negozjanti biex ikunu jistgħu jippermettu li jiġu depożitati fondi addizzjonali jew biex id-detentur tal-kont ikun jista' jagħlaq il-pożizzjoni. Jekk fi tmiem dan il-perjodu ta' grazzja l-pożizzjoni tkun għadha miftuħa u l-fondi ma jkunux żdiedu mal-kont, allura l-pożizzjoni jew pożizzjonijiet ser jingħalqu bil-prezz disponibbli fuq il-pjattaforma tagħna dak iż-żmien.

Eżempju ta' kif Appell ta' Marġni jista' jseħħ:

Irreġistrajt u ddepożitajt $600 permezz ta' karta ta' kreditu

 • Bilanċ: $600 (Depożiti - Ġbid + Q&T ta' pożizzjonijiet magħluqa)
 • Bilanċ Disponibbli: $600 (Bilanċ + Q&T ta' pożizzjonijiet miftuħa - Marġnijiet Inizjali
 • Q&T = $0. (qligħ u telf totali tal-pożizzjonijiet miftuħa kollha inklużi primjums ta' kuljum)
 • Ekwità: $600 (Bilanċ + Q&T ta' pożizzjonijiet miftuħa)

11.30am - int tixtri 10 Sehem ta' Google (CFDs) b'$540.00
L-ammont totali li xtrajt huwa: 10*$540.00 = $5400
Il-Marġni Inizjali li huwa meħtieġ għal 10 Ishma ta' Google huwa 10%: $540
Il-Marġni ta' Manteniment li huwa meħtieġ biex jinżammu 10 Ishma ta' Google huwa 5%: $270

Jekk l-ekwità tiegħek tinżel taħt $270 tirċievi Appell ta' Marġni. Plus500 tillikwida l-pożizzjonijiet miftuħin tiegħek.

 • Bilanċ: $600.
 • Il-Bilanċ Disponibbli wara li tkun xtrajt l-ishma ta' Google huwa: $60 ($600 - 10%*$5400)
 • Q&T = $0
 • Ekwità: $600 ($600 + $0)

12.15pm - L-ishma ta' Google jinżlu għal $520

 • Bilanċ: $600
 • Bilanċ Disponibbli: $0 ($600 - 10%*$5400 + 10*($520-$540))
 • Q&T = -$200 (10*$520 - 10*$540)
 • L-'Ekwità' hija $400 (-$200 + $600)

1.10pm - L-ishma ta' Google jinżlu għal $490. Tirċievi Appell ta' Marġni u Plus500 tillikwida l-pożizzjoni tiegħek.

 • Bilanċ: $600
 • Bilanċ Disponibbli: $0 ($600 - 10%*$5400 + 10*($490-$540))
 • Q&T = -$500 (10*$490 - 10*$540)
 • Ekwità: $100 (-$500 + $600)

Ir-raġuni għaliex tirċievi Appell ta' Marġni hija minħabba li l-Ekwità tiegħek hija $100 u teħtieġ $270 biex iżżomm pożizzjoni miftuħa fuq 10 Ishma ta' Google. Għaldaqstant, Plus500 illikwidat il-pożizzjoni tiegħek. Il-bilanċ attwali tiegħek huwa:

 • Bilanċ: $100 (Il-Bilanċ jinbidel biss meta tagħlaq pożizzjoni jew tiġbed fondi).
 • Bilanċ Disponibbli: $100 (Depożiti - Ġbid + Q&T ta' pożizzjonijiet magħluqa)
 • Q&T = $0 (ebda pożizzjonijiet miftuħin)
 • Ekwità: $100 (Bilanċ + Q&T ta' pożizzjonijiet miftuħin)

Marġni Inizjali

Sabiex tiftaħ pożizzjoni ġdida, l-ekwità disponibbli tal-kont trid taqbeż ir-rekwiżit tal-Livell tal-Marġni Inizjali. Ir-rekwiżit tal-Livell tal-Marġni Inizjali huwa speċifiku għal kull strument finanzjarju.

Biex tara l-Livell tal-Marġni Inizjali għal strument speċifiku, mur fl-iskrin ewlieni tal-pjattaforma tan-negozjar ta' Plus500, agħżel l-istrument li tixtieq tara u kklikkja 'Dettalji' fuq in-naħa tal-lemin tal-iskrin. Tidher kaxxa popup u l-Livell tal-Marġni Inizjali jintwera fil-kantuniera tal-lemin ta' fuq nett tal-kaxxa.

Marġni ta' Manteniment

Sabiex iżżomm pożizzjoni ġdida miftuħa, jeħtieġ tiżgura li l-ekwità disponibbli tal-kont taqbeż il-Livell tal-Marġni ta' Manteniment. Ir-rekwiżiti tal-Livell tal-Marġni ta' Manteniment huma speċifiċi għal kull strument finanzjarju.

Biex tara l-'Livell tal-Marġni ta' Manteniment' għal strument speċifiku, mur fl-iskrin ewlieni tal-pjattaforma tan-negozjar ta' Plus500, agħżel l-istrument li tixtieq tara u kklikkja 'Dettalji' fuq in-naħa tal-lemin tal-iskrin. Tidher kaxxa popup u l-Livell tal-Marġni ta' Manteniment jintwera fil-kantuniera tal-lemin ta' fuq nett tal-kaxxa.

Miżura tas-Sigurtà

Jekk ma jiġix ipprovdut marġni addizzjonali, bħala miżura tas-sigurtà, il-pożizzjonijiet jingħalqu biex jiġi evitat li l-klijenti jidħlu fid-dejn.