Is-CFDs huma strumenti kumplessi u jġorru riskju għoli li jitilfu l-flus malajr minħabba l-ingranaġġ. 72% ta’ kontijiet ta’ investituri fil-livell tal-konsumatur li tilfu l-flus meta nnegozjaw fis-CFDs ma’ dan il-fornitur. Għandek tikkunsidra jekk tifhimx kif jaħdmu s-CFDs u jekk tistax taffordja li tieħu rriskju għoli li titlef flusek.

Is-CFDs huma strumenti kumplessi u jġorru riskju għoli li jitilfu l-flus malajr minħabba l-ingranaġġ. 72% ta’ kontijiet ta’ investituri fil-livell tal-konsumatur li tilfu l-flus meta nnegozjaw fis-CFDs ma’ dan il-fornitur. Għandek tikkunsidra jekk tifhimx kif jaħdmu s-CFDs u jekk tistax taffordja li tieħu rriskju għoli li titlef flusek.

72% ta' kontijiet tal-konsumatur li qed jitilfu l-flus fis-CFDs.

Menù

Termini & Ftehimiet

Ftehim tal-Utent

Il-kuntratt li jirregola r-relazzjoni bejn il-Klijent u l-Kumpanija li jispeċifika t-termini u l-kundizzjonijiet kollha dwar l-użu tas-servizz tan-negozjar offrut minn Plus500CY.

Termini tal-Użu tal-Websajt

L-aċċess tiegħek għal dan il-websajt huwa suġġett għat-termini u l-kundizzjonijiet tagħna, u dikjarazzjonijiet u avviżi oħrajn.

Avviż ta' Żvelar tar-Riskju

L-avviż ta' żvelar tar-riskju tagħna jipprovdi lill-klijenti b'informazzjoni dwar ir-riskji assoċjati mas-CFDs, imma ma jistax jispjega r-riskji kollha u lanqas kif dawn ir-riskji huma relatati maċ-ċirkustanzi personali tal-klijent. Huwa importanti li l-klijenti tagħna jifhmu sew ir-riskji involuti qabel ma jiddeċiedu li jidħlu f'relazzjoni tan-negozjar magħna.

Politika tal-Privatezza

Il-politika tagħna rigward il-ġestjoni u l-protezzjoni tal-informazzjoni personali tiegħek.

Politika dwar il-Konflitt ta' Interess

Il-politika tagħna dwar il-monitoraġġ u l-immaniġġjar ta' kunflitti ta' interess potenzjali fi ħdan Plus500CY, bejn Plus500CY u l-klijenti tagħha u fost il-klijenti ta' Plus500CY. L-għan tagħna huwa li nseddqu l-aħjar interessi tal-klijenti tagħna.

Politika ta' Implimentazzjoni ta' Ordni

Il-politika tagħna li noffru "l-aħjar eżekuzzjoni" meta neżegwixxu ordnijiet f'isem il-klijenti; Plus500CY twettaq passi suffiċjenti biex tikseb l-aħjar riżultat possibbli għall-klijenti tagħna. Huwa d-dmir tagħna li nagħmlu negozju miegħek b'mod onest, ġust u professjonali u li naġixxu fl-aħjar interessi tiegħek meta neżegwixxu l-ordnijiet.

Fond għall-Kumpens tal-Investitur.

Plus500CY huwa membru tal-Fond għall-Kumpens tal-Investitur ("ICF"), li jipprovdi kumpens għall-klijenti bl-Imnut eliġibbli fil-każ li Ditta ta' Investiment Ċiprijotta ma tkunx tista' tissodisfa l-obbligi tagħha lejn il-klijenti tagħha.

Tagħrif dwar il-Kumpanija

Informazzjoni dwar il-liċenzja u d-dettalji tal-kuntatt ta' Plus500CY Ltd.

Politika dwar il-Kategorizzazzjoni tal-Klijent

Din il-politika fiha informazzjoni u proċeduri dwar kif Plus500CY tikklassifika l-klijenti tagħha fil-kategoriji disponibbli.

Politika dwar l-Ilmenti tal-Klijenti

Id-dettalji sħaħ tal-proċedura tagħna għall-ilmenti huma disponibbli fi hawn.

Dokument b’Tagħrif Kruċjali

Dan id-dokument jagħtik tagħrif kruċjali dwar il-prodotti tagħna tal-investiment.

Għaliex Plus500?

Pjattaforma li Tista' Tinftiehem

Avariji Kompetittivi

Ebda Kummissjonijiet

Awtorizzata u Rregolata

Appoġġ Online 24/7

Għandek bżonn l-Għajnuna?
Appoġġ 24/7