Negozju Professjonali

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) ħarġet il-miżuri ta' intervent rigward il-prodotti li jaffettwaw il-kontijiet tal-klijenti Konsumaturi b'seħħ mill-1 ta' Awwissu 2018. Il-miżuri prinċipalment jaffettwaw l-ingranaġġ, l-għeluq ta' pożizzjoni minħabba r-rekwiżiti tal-marġni u l-protezzjoni kontra bilanċ negattiv.

Kontijiet professjonali mhumiex soġġetti għar-restrizzjonijiet tal-ingranaġġ tal-ESMA.

Is-CFDs huma strumenti kumplessi u jġorru riskju għoli li jitilfu l-flus malajr minħabba l-ingranaġġ. 80.6% ta’ kontijiet ta’ investituri fil-livell tal-konsumatur li tilfu l-flus meta nnegozjaw fis-CFDs ma’ dan il-fornitur. Għandek tikkunsidra jekk tifhimx kif jaħdmu s-CFDs u jekk tistax taffordja li tieħu rriskju għoli li titlef flusek.

Graf bar u pie ċart dwar rapport finanzjarju

Dan x'ifisser?

Il-miżuri tal-ESMA ma jaffettwawx il-Kontijiet Professjonali. Ara d-differenzi bejn Kont Konsumatur u Kont Professjonali fit-tabella komparattiva hawn taħt:


Tabella komparattiva tal-ingranaġġ (ingranaġġ massimu)
Kriterji Oħrajn
Tabella komparattiva tal-ingranaġġ (ingranaġġ massimu)
Il-Kategorija tal-Istrumenti Kont Konsumatur Kont Professjonali
Forex 1:30 1:300
Indiċijiet 1:20 1:300
Komoditajiet 1:20 1:150
Stokks 1:5 1:20
Għażliet 1:5 1:5
ETF 1:5 1:100
Crypto 1:2 1:20
Kriterji Oħrajn
Kriterji Kont Konsumatur Kont Professjonali
Protezzjoni tal-Flus tal-Klijenti
Protezzjoni kontra bilanċ negattiv
L-aħjar twettiq tal-ordnijiet
Informazzjoni ċara u trasparenti
Servizz tal-Ombudsman Finanzjarju
Id-drittijiet ICF -

Eżempju illustrattiv:

Meta Tbiegħ €15K ta' CFDs tal-EUR/USD bir-rata Biegħ ta' 1.1750:

 • Klijenti Konsumaturi b'ingranaġġ ta' 1:30 ikollhom bżonn marġni inizjali ta' €587.5.
 • Klijenti Professjonali b'livell ta' ingranaġġ ta' 1:300 jkollhom bżonn margni inizjali ta' €58.75.

Min hu eliġibbli biex japplika għal Kont Professjonali?

Klijenti li jissodisfaw mill-inqas 2 mill-kriterji li ġejjin.

 • Attività tan-negozju suffiċjenti fl-aħħar 12-il xahar

  Inti wettaqt medja ta' mill-inqas 10 tranżazzjonijiet kull tliet xhur, ta' daqs sinifikanti, matul l-erba' perjodi ta' tliet xhur preċedenti fis-suq rilevanti1 (ma' Plus500 u/jew fornituri oħrajn).

 • Portafoll ta' strumenti finanzjarji ta' aktar minn €500,000 (li jinkludu t-tfaddil fi flus kontanti u strumenti finanzjarji).

  Inti mhux se tkun meħtieġ tiddepożita dan l-ammont.
  Id-daqs tal-portafoll2 tal-istrumenti finanzjarji tiegħek jaqbeż €500,000.

 • Esperjenza relevanti fis-settur tas-servizzi finanzjarji

  Inti qed taħdem/kont taħdem fis-settur finanzjarju għal mill-inqas sena waħda f'pożizzjoni professjonali li tirrikjedi għarfien tat-tranżazzjonijiet jew servizzi relatati.

1 Suq Rilevanti - Derivattivi OTC, bħas-CFDs b'Ingranaġġ, Forex, Spread Betting.
2 Portafoll ta' strumenti finanzjarji jinkludi stokks, derivattivi (depożiti ta' flus kontanti biss magħmula fil-fond/qligħ irrealizzat minn investiment f'derivattivi), strumenti tad-dejn u depożiti fi flus kontanti. Ma jinkludix portfolli ta' proprjetà, sjieda ta' komoditajiet diretti jew valuri nozzjonali ta' strumenti b'ingranaġġ.

Appoġġ 24/7
Għandek bżonn l-Għajnuna?
Appoġġ 24/7